O Fundacji

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab" jest organizacją pozarządową, założoną przez pracowników i absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie do społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, polityka społeczna, kultura).
W codziennej pracy zajmujemy się realizacją badań społecznych dotyczących w szczególności kultury, polityki społecznej, rynku pracy, współpracy międzynarodowej. Naszym drugim filarem są działania społeczne z zakresu partycypacji obywatelskiej, dialogu społecznego i międzykulturowego.
Więcej informacji o Fundacji na stronie www.soclab.org.pl