Partycypować można wszędzie. Staramy się do takich wydarzeń docierać i w miarę możliwości je opisywać. Na mapie poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego kto, jaki problem i z zastosowaniem jakiej techniki starał się rozwiązać. W miarę rozwoju naszego portalu będziemy także udostępniać poszerzone opisy przykładów uzupełnione o szczegółowe informacje, doświadczenia i rekomendacje uczestników wydarzenia. Naszą mapę wciąż uzupełniamy i poszerzamy. Jeśli słyszałeś lub brałeś udział w jakichś działaniach partycypacyjnych – daj nam znać!