O projekcie

Portal daje możliwość prowadzenia konsultacji społecznych przez internet.

Instytucja, które zechce skorzystać z dodatkowego kanału komunikacji z obywatelami, jakim jest portal konsultacyjny, może zamieścić dokument do konsultacji na portalu na określony czas i uzyskać opinie od zainteresowanych środowisk. Organizator konsultacji po zakończonym procesie, ma obowiązek odnieść się do uwagi i opinii, które wpłynęły za pośrednictwem portalu.

Portal powstał w ramach projektu "Laboratorium Obywatelskie" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.