Regulamin i warunki korzystania z portalu konsultacji społecznych

WSTĘP

Regulamin portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl, zwany dalej „Regulaminem", zawiera zasady korzystania z portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl oraz prawa i obowiązki Administratora, Użytkowników portalu oraz Organizatorów konsultacji.

O Fundacji

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab" jest organizacją pozarządową, założoną przez pracowników i absolwentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.